N

Nöjd-kund-garanti

N

30 år i branschen

N

Ansvarsförsäkring

N

Kollektivavtal

Sjukhusstädning 

Tänk dig att gå in på ett sjukhus eller vårdcentral som upplevs smutsig. Detta kan leda till att ditt förtroende för vården eller personalen som ska hjälpa dig minskar.

Rena och fräscha sjukhus, vårdcentraler är extremt viktigt inte bara för att vi förknippar vård med renhet och förtroende. En ren miljö främjar läkning samtidigt som det erbjuder en bättre plats att arbeta på, vilket i sin tur medför många synergieffekter. Att rengöringsbehoven för medicinska byggnader särskiljer sig från andra verksamheter är en sak som är säker, då patienternas hälsa och liv på spel kräver det en extra hög grad av uppmärksamhet.

Clostridiuim difficile, en bakterie som orsakar kolit, diarré och andra tarmsjukdomar, är en av de vanligaste infektioner som kan förebyggas på sjukhus och vårdinrättningar. Ineffektiv rengöring kan därför leda till sjukdomar som kunde ha förhindrats av en ren sjukhusmiljö.
Detta är bara en av alla anledningar till att hålla sjukhusmiljön ren och fräsch!

 

Hur arbetar vi med sjukhusstädning?  

Vi vet hur viktigt det är med hygienen på vårdinrättningar för att stoppa smittspridningen av farliga virus och bakterier. Därför arbetar vi enligt en metodisk, testad process för att säkerställa att inga områden förbises.

 

Områden på sjukhus som vi täcker 

 • Undersökningsrum
 • Operationssalar
 • Akutmottagningar
 • Patientrum
 • Röntgenrum
 • Väntrum
 • Aktivitetsrum
 • Gemensamma utrymmen
 • Tvättstugor
 • Badrum
 • Kök
 • Gångvägar
 • Kontor
  Städad operationssal Maid2Clean

  Vi städar och desinficerar alla dessa områden samt rengör på djupet i alla hörn och vrår. Tjänsterna vi tillhandahåller är miljöspecifika och inkluderar:

   

  • Sanering och desinfektion av operations- och akutrum
  • Städning och sanering av badrum och duschutrymmen
  • Fönsterputsning
  • Ytdesinfektion
  • Golvdesinfektion
  • Detaljerad rulltrappor- och hisstädning
  • Rengöring av kläder
  • Avfallshantering
  • Sopning och tvättning av parkeringsplatser

  Kontakta oss för gratis offertförfrågan

  Integritetspolicy

  AB Maid2Clean

  Kan du tänka dig att anlita oss för sjukhusstädning? 


  Regelmässig sjukhusstädning 

  Den regelmässiga sjukhusstädningen utförs efter en arbetsinstruktion, som anger hur ofta och enligt vilken metod de olika arbetsmomenten skall utföras. Olika lokaler har olika behov av städning beroende på vad de används till. Sjukhushygien syftar till att förebygga uppkomst och spridning av sjukhusinfektioner (nosokomiala infektioner). Socialstyrelsen har, beroende på graden av smittspridningsrisken, indelat sjukhuslokalerna i två huvudgrupper:

  Grupp I – Lokaler utan direkt anknytning till vården t ex gångar och trafikleder inom sjukhuset, administrationslokaler mm.

  Grupp II – Lokaler med risk för smittspridning t ex vårdrum, undersökningsrum, behandlingsrum, desinfektionsrum, väntrum på mottagningar, isoleringsrum, operationssalar, förlossningsrum, vissa omklädningsrum, vårdrum på intensivvårdsavdelningar, neonatalvårdsavdelningar och infektionsavdelningar.

  Alltefter grad av smittspridningsrisk väljer vi på Maid 2 Clean AB även städmetod. Lokala städinstruktioner, som anger städmetoder för de olika lokalerna, finns vid varje sjukhus, upprättade av hygienisk expertis.

  Ur hygienisk synpunkt används  standardiserade färgbeteckningar inom sjukvården för identifiering av material. De använda färgerna och deras innebörd är följande:

  • Grönt        –        Sterilt
  • Blått         –         Rent
  • Rött          –         Smutsigt
  • Gult          –         Smittfarligt

  Rent sjukhus Maid2Clean

  Hur rengör vi ett sjukhus? 

  Vid sjukhusstädning indelar vi de olika lokalerna i städenheter (städzoner) där kraven på hygien är enhetliga. Med en städenhet menas en eller flera sammanhängande lokaler, där samma redskap kan användas utan att detta ökar risken för smittspridning.

  Vid städningen kastar vi engångsmaterial eller byter redskap, när vi passerar från en enhet till nästa. Tre exempel på städenheter vid sjukhus är:

  • Isoleringsrum och sluss
  • Vårdrum och förrum
  • Korridor och dagrum

  För att undvika uppvirvling av damm rengör vi lokalerna enligt metoder som binder damm, dvs. fuktiga eller våta metoder.

  Redskapshygien 

  Visste du att moppar som förvaras i rumstemperatur i fuktigt tillstånd, efter några timmar kan innehålla miljontals bakterier, vilka vid nästa moppning sprids ut igen? Renlighet och noggrannhet är alltså av stor vikt för att minska oönskad bakterietillväxt. Maid 2 Clean har stor kunskap inom området och ser till att inte redskapen för vidare smittämnen.

  Golv i hygienlokaler 

  Golvmaterialen i till exempelvis livsmedelslokaler bör väljas med tanke på att föroreningar skall synas och inte döljas av mönster eller färg. En tät och slät yta hindrar smuts från att fästa, det är dessutom lättare att föra redskap och maskiner över ytan, vilket även underlättar för städpersonalen.

   

  Rengöring av sjukhus är inte allt vi gör!

  Vi utökar våra hälsovårdstjänster till ett antal olika sektorer, inklusive:

  • Städning av vårdinrättningar
  • Medicinska kontor
  • Kiropraktorkontor
  • Läkarkontor
  • Tandläkarkontor
  • Akutvård
  • Hälsofaciliteter
  • Optiker praktiker
  • Öppenvård
  • Mindre medicinska kliniker
  • Allmänläkares kontor
  • Fysik- och talterapicentral
  • Yrkesrehabiliteringscentral

  Hur gör vi för att lyckas med jobbet?  

  Allt handlar om välutbildad personal och ett bra arbetsflöde. 

  Våra sjukvårdsspecialister har fått skräddarsydda och omfattande utbildningar för att ge er bästa möjliga rengöring. Vår personal känner till hela processen för hur man städar ett sjukhus. Från att förhindra infektion i ett undersökningsrum till att slutföra en totalrengöring i ett operationsrum. Varje anställd utbildas med beprövad teknik och coachas under sitt arbete.

  Sekretess 

  Etik är att hålla vad man lovat och att inte missbruka förtroende. Vår personal arbetar alltid under sekretess. Detta innebär att vi inte talar om eller för vidare upplysningar om kunder. Detta gäller saker som kunder berättar för oss eller sådant som vi av misstag fått reda på under arbetet. Sekretessen gäller även efter avslutat uppdrag hos kunden.

  Vår utbildning

  Anställda som städar sjukhus får specifikt utbildning inom området; vårdmiljö. Vi vet att vissa områden behöver särskild uppmärksamhet och införlivar era rengöringsbehov i vår utbildning. Vår utbildning omfattar den senaste tekniken, främjar effektivitet och förbättras ständigt genom framåtblickande av ny forskning.

  Vi lär personalen omfattande och skräddarsydd service. Det är ingen slump att vi har många återkommande kunder – vi arbetar med kundservice grundligt i vår utbildning och utbildar anställda om hur man anpassar rengöring efter kundens önskemål.

  Våra medarbetare 

  Alla anställda är bakgrundskontrollerade och utbildade i infektionskontroll.

  All städpersonal är medveten om allmänna försiktighetsåtgärder, vilket främjar säkerhet.

  All personal i företaget lär sig att följa säkerhets- och regelverk med fokus på blodburna patogener.

  Rent sjukhus Maid2Clean

  Detaljerna är avgörande 

  Vi är oerhört stolta över vårt städteam och deras sinne för detaljer. Ingen yta lämnas orörd. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt områden med hög beröring som:

  • Handduksautomater
  • Kranar
  • Skjutplattorna så att ingenting lämnas åt slumpen.
  • Spolhandtag
  • Undersökningsrum, sjuksköterskestationer och tvättstugor rengörs under uppföljning.

   

  En grön rengöring är bra för oss alla 

  Vi använder miljövänlig rengöring utan extra kostnad, vilket gynnar dig på två sätt: sjukhuspersonal och patienter störs inte av kemisk lukt, och det förorsakar inga kemiska sjukdomar. Faktum är att när vi vidtar åtgärder för att skydda miljön är alla vinnare.

  För att eliminera spridning av bakterier och förhindra korskontaminering byter vi inte bara mikrofiberdukar och platta moppar utan använder också färgkodad mikrofiberduk för olika ytor.

  Rengöring av sjukhusgolv och underhåll 

  Rengöringsmetoder som utförs är alltid specifika beroende på golvtyp. Vi använder korrekta procedurer för att skydda golvets livslängd.

  Vi justerar frekvensen av rengöring för att det ska stå i proportion till trafik och golvtyp. För mycket rengöring kan skada ditt golv, för lite gör att din anläggning verkar otrevlig.

  De verktyg vi använder för att utföra rengöringsuppgifter är toppmoderna verktyg som används för bästa och snabbaste rengöring

  Rengöringsmedel som används på sjukhus för att utföra rengöringsuppgifter passar bäst för golvet. Vi använder vår kunskap och utbildning för att säkerställa att dina golv hålls i rena och fräscha genom att rengöra dem på rätt sätt.

  Vi arbetar med vårdpersonal för att bestämma de bästa teknikerna och produkterna att använda, med fokus på ytrenhet och infektionskontroll / förebyggande.

  Vi tillhandahåller underhåll för sjukhusgolv av typer: 

  • Betong
  • Marmor
  • Granit
  • Terrazzo
  • Bricka
  • Keramisk

  Vi utför även underhåll av trägolv, heltäckande mattor med olika tekniker, uppskurning, vax, polish med mera.

   

  Låt oss hjälpa er med sjukhusstädning 

  Vi arbetar med läkare för att bestämma de bästa teknikerna och vilka produkterna som ska användas, med fokus på ytrenhet och infektionskontroll / förebyggande. Maid 2 Clean är experter när det kommer till rengöring, ni är experten när det gäller ert hantverk. En matchning gjord i himlen! 

  Fördelen med att arbeta med oss: 

  • Vi utför tjänster dygnet runt för din bekvämlighet och högsta effektivitet.
  • Vi anpassar ett paket som integrerar de tjänster du behöver. 
  • Vår uniformerade personal kommer att hantera potentiellt smittsamt medicinskt avfall.
  • Våra städtekniker har specialutbildats av experter. 
  • Vi erbjuder alternativ för både korta och långsiktiga kontrakt. 
  • Vi använder toppmodern utrustning och skär inte hörn. 

  Maid 2 Clean AB har höjt ribban och tillhandahåller branschledande standard för rengöring för våra kunder – särskilt vårdinrättningar. Vi kan överskrida gränsen mellan infektionskontroll och förebyggande samtidigt som vi fokuserar på förbättring av patientmiljön.  

  När en god hygien och rengöring inte följa kan detta äventyra personalens och patienternas säkerhet. Vi anser att detta är ett allvarligt problem som inte bör tas lätt på. Därför utvecklade vi våra arbetsmetoder som kommer att få ditt sjukhus att lysa uppifrån och ner. Att städa ett sjukhus oftare kan bota sjukdomar, och vi är botemedlet för den vanliga renheten. 

  När du väljer oss kommer din patients totala tillfredsställelse att öka medan du njuter av riskminskningen i samband med en glad och hälsosam arbetsplats. 

  Kontakta oss i dag för en gratis offert utan bindning!

  HALMSTAD

  Boka sjukhusstädning

  BÅSTAD

  Boka sjukhusstädning

  VARBERG

  Boka sjukhusstädning

  ÄNGELHOLM

  Boka sjukhusstädning

  FALKENBERG

  Boka sjukhusstädning

  HELSINGBORG

  Boka sjukhusstädning

  LAHOLM

  Boka sjukhusstädning

  PRIVAT

  Våra privattjänster